เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสารเภสัชรังสีของเทคนิเซียม

 

ชื่อบทความ    เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสารเภสัชรังสีของเทคนิเซียม
ผู้แต่ง  นิภาวรรณ ปรมาธิกุล
ที่มา ข่าว พปส. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ - เมษายน พ.ศ. 2532

Search