การผลิตเครื่องวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลแบบเทอร์โมลูมิเนสเซนส์ โดสมิเตอร์

 

ชื่อบทความ    การผลิตเครื่องวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลแบบเทอร์โมลูมิเนสเซนส์ โดสมิเตอร์ 
ผู้แต่ง  วรวุฒิ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ 
ที่มา  ข่าว พปส. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2532 

Search