บรรจุภัณฑ์กับอาหารฉายรังสี

 

ชื่อบทความ      บรรจุภัณฑ์กับอาหารฉายรังสี
ผู้แต่ง  สำราญ ทรงประเสริฐชัย 
ที่มา  ข่าว พปส. ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2533 

Search