การคำนวณเบื้องต้นของความสูงกลุ่มควันจากอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล

 

ชื่อบทความ       การคำนวณเบื้องต้นของความสูงกลุ่มควันจากอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล 
ผู้แต่ง ภาณุ อุทโยภาท 
ที่มา  ข่าว พปส. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534 

Search