ศัพท์นิวเคลียร์ : นิวเคลียร์ (Nuclear); ปรมาณู (Atom); พลังงานปรมาณู (Atomic energy)

พิมพ์

 

ชื่อบทความ       ศัพท์นิวเคลียร์ : นิวเคลียร์ (Nuclear); ปรมาณู (Atom); พลังงานปรมาณู (Atomic energy) 
ผู้แต่ง  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ที่มา  ข่าว พปส. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2534