มาตรา อินเนส International Nuclear Event Scale สื่อความหมายอุบัติเหตุนิวเคลียร์

 

ชื่อบทความ      มาตรา อินเนส International Nuclear Event Scale สื่อความหมายอุบัติเหตุนิวเคลียร์ 
ผู้แต่ง  ปฐม แหยมเกตุ
ที่มา  ข่าว พปส. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2534 

Search