กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (กอจ.)

 • 02 596 7600 ต่อ 4301 (เกี่ยวข้องกับผู้ขอรับใบอนุญาตด้วยใบประกอบวิชาชีพ และ การเทียบหลักสูตรการศึกษา)
 • 02 596 7600 ต่อ 4305 (เกี่ยวข้องกับการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี)
 • 02 596 7600 ต่อ 4306 (เกี่ยวข้องกับการทดสอบความรู้ความสามารถ)
 • 02 596 7600 ต่อ 4308 (เกี่ยวข้องกับการทดสอบความรู้ความสามารถ)
 • 02 562 0134 (สายตรง RSO)
 • Line Official Account : @rsothai

กลุ่มอนุญาตทางเครื่องกำเนิดรังสี

 • 02 596 7600 ต่อ 1105, 1106, 1107

กลุ่มอนุญาตทางวัสดุกัมมันตรังสี

 • 02 596 7600 ต่อ 1509, 1510, 1512

กลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์

 • 02 596 7600 ต่อ 1511, 1513

กลุ่มบริหารจัดการองค์ความรู้และฝึกอบรมฯ

 • 02 596 7600 ต่อ 1113 - 4

ที่ตั้ง ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาคและการข้อมูลการติดต่อ

 • ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ
  จังหวัดเชียงใหม่ อาคาร B ชั้น 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร 053 211434
 • ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 2 ห้อง NESP 209 โทร 0 4304 7400 ต่อ 106
 • ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก
  อาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2 (มุขหลัง)
  ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทร 038 694168
 • ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
  ชั้น 1 ห้อง A-103 หมู่ 6 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Search