ประกาศผลผู้นะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สผสม (P-๑๐) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สผสม (P-๑๐) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ชนิดแห้ง สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ชนิดแห้ง สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

Skip to content