รังสีทางการแพทย์

การศึกษาปริมาณรังสีและปริมาณรังสีกระเจิงจากการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในหุ่นจำลองมาตรวิทยารังสี

การศึกษาปริมาณรังสีและปริมาณรังสีกระเจิงจากการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในหุ่นจำลองมาตรวิทยารังสี Read More »

การวัดปริมาณรังสีสมมูลเลนส์ตาในเนื้อเยื่อจำลองโดยใช้อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีโอเอสแอล

การวัดปริมาณรังสีสมมูลเลนส์ตาในเนื้อเยื่อจำลองโดยใช้อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีโอเอสแอล Read More »

การศึกษาคุณลักษณะของอุปกรณ์วัดชนิด Fricke xylenol gel: การประยุกต์ใช้เพื่อประเมินปริมาณรังสีในการฉายรังสีรักษา

การศึกษาคุณลักษณะของอุปกรณ์วัดชนิด Fricke xylenol gel: การประยุกต์ใช้เพื่อประเมินปริมาณรังสีในการฉายรังสีรักษา Read More »

ปริมาณรังสีและการกระจายรังสีจากการตรวจด้วยเทคนิคฟลูออโรสโคปี : การศึกษาในเนื้อเยื่อจำลอง

ปริมาณรังสีและการกระจายรังสีจากการตรวจด้วยเทคนิคฟลูออโรสโคปี : การศึกษาในเนื้อเยื่อจำลอง Read More »

การทำนายการสำรวจส่วนประกอบกัมมันตภาพรังสีและรังสีโดยรอบห้องไซโคลตรอนทางการแพทย์ในระหว่างการผลิตเภสัชภัณฑ์รังสีเครื่อง PET

การทำนายการสำรวจส่วนประกอบกัมมันตภาพรังสีและรังสีโดยรอบห้องไซโคลตรอนทางการแพทย์ในระหว่างการผลิตเภสัชภัณฑ์รังสีเครื่อง PET Read More »

การสำรวจรังสีที่ปลดปล่อยออกมาจากผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีไอโอดีน-131

การสำรวจรังสีที่ปลดปล่อยออกมาจากผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีไอโอดีน-131 Read More »

การประเมินปริมาณรังสีการกระจายที่เลนส์ตาและต่อมไทรอยด์จากการตรวจแมมโมแกรมแบบดิจิทัล

การประเมินปริมาณรังสีการกระจายที่เลนส์ตาและต่อมไทรอยด์จากการตรวจแมมโมแกรมแบบดิจิทัล Read More »

การประเมินความเสี่ยงรังสีที่เลนส์ตาสําหรับบุคลากรด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์

การประเมินความเสี่ยงรังสีที่เลนส์ตาสําหรับบุคลากรด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ Read More »

การสำรวจโฟโตนิวตรอนที่ปลดปล่อยออกมาจากเครื่อง LINAC ทางการแพทย์ 6MV, 10MV และ 15MV โดยใช้การตรวจจับแทร็กนิวเคลียร์

การสำรวจโฟโตนิวตรอนที่ปลดปล่อยออกมาจากเครื่อง LINAC ทางการแพทย์ 6MV, 10MV และ 15MV โดยใช้การตรวจจับแทร็กนิวเคลียร์ Read More »

Skip to content