เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา กรวิชญ์

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วรัมพร

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อไส้กรองน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ไส้กรอง

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อไส้กรองน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างกำจัดกากสารรังสี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  จ้างกำจัดกากสารรังสี จำนวน 1 งาน

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างกำจัดกากสารรังสี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (32)

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างสอบเทียบเครื่องมือวัด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  สอบเทียบ    

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างสอบเทียบเครื่องมือวัด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อตัวอย่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อตัวอย่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจัดซื้อน้ำทะเล (ปริมาตร 15 ลูกบาศก์เมตร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา    

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจัดซื้อน้ำทะเล (ปริมาตร 15 ลูกบาศก์เมตร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการเช่าห้องประชุมพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าห้องประชุม   &nb

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการเช่าห้องประชุมพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

Skip to content