แจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาต สำหรับนำเข้า-ส่งออก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (Office of Atoms for Peace : OAP)

เปิดใช้งานระบบ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

สมัครใช้งานระบบ

_edit1.png

ช่องทางติดต่อ
(กรณีติดปัญหาด้านข้อกฏหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ)

- ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1506

- หัวหน้ากลุ่มบริหารฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี

โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1508

(เฉพาะวันและเวลาราชการ)

e-mail : data@oap.go.th

(กรณีติดปัญหาการใช้งานระบบ)

โทรศัพท์ : 095-371-1622 (ผู้รับจ้างพัฒนาระบบ)

8.00 - 20.00 น. (จันทร์ ถึง ศุกร์)

8.30 - 12.00 (เสาร์)

แจ้งปัญหาการใช้งานหรือสอบถามข้อมูล

Office of Atoms for Peace | Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation | 16 Vibhavadi Rangsit Road Bangkok 10900, Thailand
Phone: 66 2 596 7600 Fax: 66 2 561 3013 Email: itc@oap.go.th
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.

Search