“องค์กร SMART ด้านการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม”

ภาพข่าวและกิจกรรม

ข่าวสารและประกาศ

กำหนดรับสมัครอบรมและทดสอบ เพื่อประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปอดภัยทางรังสี

ปฏิทินกิจกรรม

No event found!
Prev Next

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2023

อยู่ในระดับปกติ

100%

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2023

อยู่ในระดับปกติ

100%

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารภาครัฐ/เอกชน

Skip to content