ค่าปริมาณ Gamma Dose Rate รอบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กรุณา “คลิก “เลือกตำแหน่ง ค่าปริมาณ Gamma Dose Rate รอบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในเดือนพฤศจิกายน 2566

จุดที่ 11 H2O-OAP
จุดที่ 12 ELEC-OAP
จุดที่ 13 RR-OAP
จุดที่ 14 NIB-OAP
จุดที่ 15 RP3-OAP
จุดที่ 16 RP3-Co60
จุดที่ 1 ENT
จุดที่ 10 RP2-KU
จุดที่ 9 WI-KU
จุดที่ 8 WI-WB
จุดที่ 7 WS-KU
จุดที่ 6 WS-OAP
จุดที่ 5 ENT.WS-KU
จุดที่ 4 ENT.WS-OAP
จุดที่ 3 EM-KU
จุดที่ 2 EM-OAP

Location and abbreviation

Entrance

Engine maintenance

waste storage entrance

waste storage

waste incinerator

wood building

radioisotope production

water building

electrical building

research reactor

nuclear Industry building

annual average

Skip to content