| บริการ

| พรบ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ

| ข่าว / กิจกรรม ปส.

ปส. ขอแจ้ง📣 กำหนดการสอบเพื่อรับรองการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 31-45/2563 และ กำหนดการอบรมและทดสอบหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 3-4/256

ปส. ขอแจ้ง📣 กำหนดการสอบเพื่อรับรองการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 31-45/2563 และ กำหนดการอบรมและทดสอบหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 3-4/256

08 กรกฎาคม 2563

ปส. ขอแจ้ง📣กำหนดการสอบเพื่อรับรองการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 31-45/2563 และ กำหนดการอบรมและทดสอบหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 3-4/256🔎สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการได้ที่ : http://rso.oap.go.th/   ✅กำหนดการสอบเพื่อรับรองการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 💻 ครั้งที่ 31-45/2563✨     ✅กำหนดการอบรมและทดสอบหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 👨‍🏫 ครั้งที่ 3-4/2563✨ 🔎สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการได้ที่ : http://rso.oap.go.th/   แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ / ผู้เข้าอบรม   ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการได้ที่...

อบรมการพัฒนาศักยภาพกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล

อบรมการพัฒนาศักยภาพกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล

01 กรกฎาคม 2563

       วันนี้ (1 กรกฎาคม 2563) นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ       ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ...

« »

แจ้งเรื่องร้องเรียน

OAP Application

appstore.png googleplay.png

แจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสี

Image

| ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เว็บไซต์

ipv6 ready
.

Search