| บริการ

| พรบ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ

| FAQ เกี่ยวกับการแจ้งเครื่องกำเนิดรังสี

| ข่าว / กิจกรรม ปส.

ปส. เร่งผลักดันสร้างการรับรู้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้บุคลากรใช้เป็นหลักปฏิบัติตน รักษาคุณงามความดีในการปฏิบัติงาน

ปส. เร่งผลักดันสร้างการรับรู้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้บุคลากรใช้เป็นหลักปฏิบัติตน รักษาคุณงา...

29 กันยายน 2565

      เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ที่ผ่านมา สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ ปส. เพื่อผลักดันรณรงค์ ส่งเสริมความเข้าใจการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกับบุคลากร ปส. โดยมี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน...

นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมภารกิจ ปส.

นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมภารกิจ ปส.

28 กันยายน 2565

      สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 33 คน ในการเข้าเยี่ยมชมภารกิจด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของ ปส. ในวันที่ 2...

« »
Image

แจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสี

แจ้งเรื่องร้องเรียน

| วารสาร

ลิงค์เว็บไซต์

Search