| บริการ

สมัครอบรมและทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

 1. ประกาศ
 2. สมัครอบรมและทดสอบ
 3. ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและทดสอบ
 4. ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบ

โทร. 02 5967600 ต่อ 1113-14

| พรบ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ

| ข่าว / กิจกรรม ปส.

บอร์ดนิวเคลียร์เห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง 4 ฉบับ

บอร์ดนิวเคลียร์เห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง 4 ฉบับ

27 พฤศจิกายน 2563

        รองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) เป็นประธานคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งแรก พร้อมเดินหน้าผลักดันกฎหมายนิวเคลียร์ลำดับรอง เพื่อให้เกิดการบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ โดยยึดหลักความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล         นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เปิดเผยว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม...

การอบรมและทดสอบเพื่อต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ RSO ครั้งที่ 2/2564

การอบรมและทดสอบเพื่อต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ RSO ครั้งที่ 2/2564

27 พฤศจิกายน 2563

        สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการอบรมและทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (Radiation Safety Officer: RSO) เข้าร่วมการอบรม...

« »

แจ้งเรื่องร้องเรียน

OAP Application

appstore.png googleplay.png

แจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสี

Image

| ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เว็บไซต์

ipv6 ready
.

Search