| บริการ

| พรบ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ

| FAQ เกี่ยวกับการแจ้งเครื่องกำเนิดรังสี

| ข่าว / กิจกรรม ปส.

ปส. ร่วมกับสำนักความมั่นคงทางรังสี กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา ฝึกอบรม NNSA/U.S. DOE Radioactive Source Security Inspector (RSSI) Training

ปส. ร่วมกับสำนักความมั่นคงทางรังสี กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา ฝึกอบรม NNSA/U.S. DOE Radioactive...

14 พฤศจิกายน 2565

        สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสำนักความมั่นคงทางรังสี (Office of Radiological Security: ORS) ภายใต้สำนักความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งชาติ (National Nuclear Security Administration: NNSA) กระทรวงพลังงานแห่...

ปส. ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสำนักความมั่นคงทางรังสีสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีของไทย

ปส. ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสำนักความมั่นคงทางรังสีสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานด้านความ...

11 พฤศจิกายน 2565

   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะหน่วยงานหลักของไทยในการประสานความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และรังสี ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสำนักความมั่นคงทางรังสี (Office of Radiological Security: ORS) ภายใต้สำนักความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งชาติ...

« »
Image

แจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสี

แจ้งเรื่องร้องเรียน

| วารสาร

ลิงค์เว็บไซต์

Search