| บริการ

| พรบ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ

| ข่าว / กิจกรรม ปส.

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

07 สิงหาคม 2563

       วันนี้ (7 สิงหาคม 2563) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ         ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600...

เลขาธิการ ปส.  มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากร

เลขาธิการ ปส. มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากร

07 สิงหาคม 2563

              ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มอบนโยบายการบริหารองค์กรแก่ผู้บริหารของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกอบด้วย รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการกอง ผู้เชี่ยวชาญ และหัวหน้ากลุ่ม เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ทั้งนี้ ท่านยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจภาพใหญ่ของประเทศ และความเชื่อมโยงภารกิจของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์กระทรวง รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยเฉพาะการมีพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559...

« »

แจ้งเรื่องร้องเรียน

OAP Application

appstore.png googleplay.png

แจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสี

Image

| ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เว็บไซต์

ipv6 ready
.

Search