ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมเร็วๆนี้

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
26
27
28
29
1
2
3
4
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Regulatory Licensing Workshop for Low-Level Waste Facilities”
All Day
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Regulatory Licensing Workshop for Low-Level Waste Facilities” ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ปส. และโรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก (ผู้ประสานงาน กตส. ธนาภรณ์ 1605) , ...
5
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Regulatory Licensing Workshop for Low-Level Waste Facilities”
All Day
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Regulatory Licensing Workshop for Low-Level Waste Facilities” ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ปส. และโรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก (ผู้ประสานงาน กตส. ธนาภรณ์ 1605) , ...
6
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Regulatory Licensing Workshop for Low-Level Waste Facilities”
All Day
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Regulatory Licensing Workshop for Low-Level Waste Facilities” ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ปส. และโรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก (ผู้ประสานงาน กตส. ธนาภรณ์ 1605) , ...
7
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Regulatory Licensing Workshop for Low-Level Waste Facilities”
All Day
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Regulatory Licensing Workshop for Low-Level Waste Facilities” ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ปส. และโรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก (ผู้ประสานงาน กตส. ธนาภรณ์ 1605) , ...
8
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Regulatory Licensing Workshop for Low-Level Waste Facilities”
All Day
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Regulatory Licensing Workshop for Low-Level Waste Facilities” ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ปส. และโรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก (ผู้ประสานงาน กตส. ธนาภรณ์ 1605) , ...
9
10
11
การประเมินระบบป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ในหัวข้อ Occupational Radiation Appraisal Service (ORPAS) Mission to Thailand
All Day
12
การประเมินระบบป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ในหัวข้อ Occupational Radiation Appraisal Service (ORPAS) Mission to Thailand
All Day
ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ครั้งที่ 4-3/2567
9:00 น. - 13:00 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ครั้งที่ 4-3/2567 – วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 – เวลา 09.00 – 13.00 น. – ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคาร 4 ปส. – ติดต่อ 1508 ปานท , ...
13
การประเมินระบบป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ในหัวข้อ Occupational Radiation Appraisal Service (ORPAS) Mission to Thailand
All Day
14
การประเมินระบบป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ในหัวข้อ Occupational Radiation Appraisal Service (ORPAS) Mission to Thailand
All Day
15
สัมมนา การควบคุมคุณภาพการวัดกัมมันตภาพรังสีด้วยเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์
All Day
สัมมนา การควบคุมคุณภาพการวัดกัมมันตภาพรังสีด้วยเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์ ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ผู้ประสานงาน นายกรวีร์ แซ่เจี่ย , ...
การประเมินระบบป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ในหัวข้อ Occupational Radiation Appraisal Service (ORPAS) Mission to Thailand
All Day
16
การประเมินระบบป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ในหัวข้อ Occupational Radiation Appraisal Service (ORPAS) Mission to Thailand
All Day
17
การประเมินระบบป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ในหัวข้อ Occupational Radiation Appraisal Service (ORPAS) Mission to Thailand
All Day
18
การประเมินระบบป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ในหัวข้อ Occupational Radiation Appraisal Service (ORPAS) Mission to Thailand
All Day
19
การประเมินระบบป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ในหัวข้อ Occupational Radiation Appraisal Service (ORPAS) Mission to Thailand
All Day
20
21
22
23
24
25
26
27
การอบรมและการทดสอบ เพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 5/2567
All Day
การอบรมและการทดสอบ เพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx)  ครั้งที่ 5/2567 , ...
28
29
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
8:30 น. - 0:00 น.
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ (ผ่านระบบออนไลน์) ผู้ประสาน นายปฐมพล กมลศุภสิริ (กกจ.) 1306 , ...
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Skip to content