ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมเร็วๆนี้

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2567 (Crisis Management Exercise 2024 : C-MEX 24)
All Day
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2567 (Crisis Management Exercise 2024 : C-MEX 24) ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดปราจีนบุรี , ...
12
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2567 (Crisis Management Exercise 2024 : C-MEX 24)
All Day
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2567 (Crisis Management Exercise 2024 : C-MEX 24) ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดปราจีนบุรี , ...
13
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2567 (Crisis Management Exercise 2024 : C-MEX 24)
All Day
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2567 (Crisis Management Exercise 2024 : C-MEX 24) ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดปราจีนบุรี , ...
14
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2567 (Crisis Management Exercise 2024 : C-MEX 24)
All Day
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2567 (Crisis Management Exercise 2024 : C-MEX 24) ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดปราจีนบุรี , ...
15
16
17
18
อบรมเชิงปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อป้องกันและยับยั้งภัยคุกคาม
All Day
อบรมเชิงปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อป้องกันและยับยั้งภัยคุกคาม วันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2567   , ...
การฝึกอบรม National Training Course on Radiation Detection Equipment
All Day
การฝึกอบรม National Training Course on Radiation Detection Equipment ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. และ โรงแรม บานาน่ารีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (กตส. ศปร.) , ...
ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฎิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ครั้งที่ 6/2567
9:00 น. - 13:00 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฎิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ครั้งที่ 6/2567 – วันอังคารที่ 18 มิ.ย 2567 – เวลา 09.00 – 13.00 น. – ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคาร 4 ปส – ติดต่อ 1508 ปานทิพย์ , ...
19
อบรมเชิงปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อป้องกันและยับยั้งภัยคุกคาม
All Day
อบรมเชิงปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อป้องกันและยับยั้งภัยคุกคาม วันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2567   , ...
การฝึกอบรม National Training Course on Radiation Detection Equipment
All Day
การฝึกอบรม National Training Course on Radiation Detection Equipment ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. และ โรงแรม บานาน่ารีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (กตส. ศปร.) , ...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness) เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
All Day
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness) เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. ผู้ประสาน นางสาวโชติมา ทองทา (4204) , ...
20
อบรมเชิงปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อป้องกันและยับยั้งภัยคุกคาม
All Day
อบรมเชิงปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อป้องกันและยับยั้งภัยคุกคาม วันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2567   , ...
การฝึกอบรม National Training Course on Radiation Detection Equipment
All Day
การฝึกอบรม National Training Course on Radiation Detection Equipment ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. และ โรงแรม บานาน่ารีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (กตส. ศปร.) , ...
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 3/2567
9:30 น. - 13:00 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 3/2567 – วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 – เวลา 09.30 – 13.00 น. – ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคาร 4 ปส. และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ – ติดต่อ 1511 ศึกษิต , ...
21
การฝึกอบรม National Training Course on Radiation Detection Equipment
All Day
การฝึกอบรม National Training Course on Radiation Detection Equipment ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. และ โรงแรม บานาน่ารีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (กตส. ศปร.) , ...
22
23
24
25
26
ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 2/2567
9:30 น. - 15:00 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 2/2567 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคาร 4 ปส. ติดต่อ 4301 โมรีพัฐฐ์ , ...
27
การฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสีและการป้องกันอันตรายจากรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 1/2567
All Day
การฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสีและการป้องกันอันตรายจากรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 1/2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส. ผู้ประสาน บังอร 1114 , ...
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Skip to content