ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมเร็วๆนี้

No event found!
Prev Next

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
ประชุมวิชาการ The 6th Bilateral Workshop on Radiation Research and its relates issues 2023
All Day
ประชุมวิชาการ The 6th Bilateral Workshop on Radiation Research and its relates issues 2023 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. และ จังหวัดชลบุรี วันที่ 6-10 ธันวาคม 2566 , ...
7
ประชุมวิชาการ The 6th Bilateral Workshop on Radiation Research and its relates issues 2023
All Day
ประชุมวิชาการ The 6th Bilateral Workshop on Radiation Research and its relates issues 2023 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. และ จังหวัดชลบุรี วันที่ 6-10 ธันวาคม 2566 , ...
8
ประชุมวิชาการ The 6th Bilateral Workshop on Radiation Research and its relates issues 2023
All Day
ประชุมวิชาการ The 6th Bilateral Workshop on Radiation Research and its relates issues 2023 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. และ จังหวัดชลบุรี วันที่ 6-10 ธันวาคม 2566 , ...
9
ประชุมวิชาการ The 6th Bilateral Workshop on Radiation Research and its relates issues 2023
All Day
ประชุมวิชาการ The 6th Bilateral Workshop on Radiation Research and its relates issues 2023 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. และ จังหวัดชลบุรี วันที่ 6-10 ธันวาคม 2566 , ...
10
ประชุมวิชาการ The 6th Bilateral Workshop on Radiation Research and its relates issues 2023
All Day
ประชุมวิชาการ The 6th Bilateral Workshop on Radiation Research and its relates issues 2023 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. และ จังหวัดชลบุรี วันที่ 6-10 ธันวาคม 2566 , ...
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ประชุมคณะอนุกรรมการการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฯ ครั้งที่ 1/2566
9:00 น. - 13:00 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฯ ครั้งที่ 1/2566 – วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 – เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. – ติดต่อ 1508 ปานทิพย์/ไชยยศ , ...
20
ประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ 3/2566
9:00 น. - 14:00 น.
ประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ 3/2566 – วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 – เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล – ติดต่อ 4111 สรรเสริญ/ชลาทิพย์ , ...
21
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย ปส.
All Day
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย ปส. วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประสานงาน พงษปณต โทร 1401 , ...
22
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย ปส.
All Day
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย ปส. วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประสานงาน พงษปณต โทร 1401 , ...
ประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 3/2566
9:30 น. - 0:30 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 3/2566 – วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.30 น. – ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. และ – การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ – ติดต่อ กาหลง 1106 , ...
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Skip to content