จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำป้ายข้อความขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและใบรับแจ้ง และสติ๊กเกอร์ข้อความการให้บริการแก่ประชาชน ติดตั้ง ณ ห้อง One Stop Service ชั้น 1 อาคาร 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Skip to content