สำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
office@oap.go.th
0-2596-7600

เส้นทางการเดินทาง

ทิศทางไปยัง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (จตุจักร) ด้วยขนส่งสาธารณะ
รถไฟใต้ดิน : สายสุขุมวิท SUKHUMVIT LINE
รถบัส : 134 (ปอ.)(AC),191,29,504(ปอ.)(AC),

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค ส่วนกลาง

อาคาร กช.ใหม่ (อาคาร 4) ชั้น 2 ห้อง 217 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02 5967600 ต่อ 4213
โทรสาร 02 5795969

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงหนือ จังหวัดขอนแก่น
อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้น 2 ห้อง NESP-209 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043 047400 ต่อ 106
โทรสาร 043 047401
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ภาคตะวันออก) จังหวัดระยอง
อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 (มุขด้านหลัง) ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 038 694168
โทรสาร 038 694168
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค ภาคใต้

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ภาคใต้) จังหวัดสงขลา
ส่วนขยายอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้
ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074 859527
โทรสาร 074 859529
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค ภาคใต้
Skip to content