ไม่ยากถ้าอยากขออนุญาตเครื่องกำเนิด

แจ้งปิดปรับปรุงระบบยื่นขออนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีแบบออนไลน์ http://license.oap.go.th เป็นการชั่วคราว หากมีข้อสอบถามสามารถติดต่อได้กองอนุญาตฯ ต่อ 1107

ไม่ยากถ้าอยากขออนุญาตเครื่องกำเนิด
Skip to content