ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบ ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 4/2565

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบ ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 4/2565

ทั้งนี้  ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบฯ  เช็คสถานะได้ที่ เว็บไซต์สมัครอบรมฯ http://rso-training.oap.go.th/

เมนู —ตรวจสอบสถานะ —- ดาวน์โหลดวุฒิบัตร  เพื่อนำไปประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ฯ  ต่อไป

เว็บไซต์ ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี http://rsothai.oap.go.th  

หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

โทร  02 562 0134 (สายตรง)   หรือ 02 596 7600 ต่อ 4306, 4308 

มือถือ  088 860 2157, 089 200 6241

E-mail : rso@oap.go.th

Skip to content