รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีคันแรกของไทย

รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จัดทำเมื่อ 7 มกราคม 2563

Skip to content