ภาพกิจกรรม ปี 2565

 • สิงหาคม
 • กรกฎาคม
 • มิถุนายน
  • 29 โรงแรมคอร์ตยาร์ต – ปส ตร interpol ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมการฯ /290665
  • 27 ประชุมจัดทำกรอบร่วมมือวิชาการกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ – CPF /270665
  • 13-24 สัมมนา “การอนุญาตก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย” /13-240665
  • 23 ประชุมคณะอนุเฝ้าระวังเตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่1/2565
  • 23 อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1-2565 /230665
  • 22 อบรม “แนวทางการปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์” /220665
  • 22 การแข่งขันหุ่นยนต์กู้รังสี (4ทีม หาผู้ชนะเลิศ ต่อจากวันที่ 150665) สมาคมนิวเคลียร์ /220665
  • 21 One Stop Service /210665
  • 21 คณะผู้ตรวจ อว. ประชุมรับการตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ปส. /210665
  • 21 รร.อัศวิน แกรนด์_ประชุมการจัดทำโครงการภายใต้พลังงานนิวเคลียร์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 /210665
  • 21 ประชุมคณะอนุเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบ สำหรับผุ้ขอรับใบอนุญาต RSO ครั้งที่ 2/2565
  • 20-24 ประชุมระดับนานาชาติด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี กรุงเวียนนา
  • 16 ประชุมอาคารมาตรครั้งที่13- ผอ.อัมพิกา
  • 15 พิธีเปิดและการแข่งขันหุ่นยนต์สำรวจรังสี ของสมาคมนิวเคลียร์ /150665
  • 14-17 ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ กับ อพวช. ณ โรงเรียนสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
  • 14 ถ่ายอาคารมาตรฯ /140665
  • 14 ลปส.- ด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย /140665
  • 13 ลปส.- สถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ /130665
  • 7 ผู้แทนจาก US และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต US ไทย เข้าพบ ลปส. /070665
  • 3 แทนชนก-ชมรมต้นกล้า /030665
  • 2 MOU มาตรวิทยา & ปส. /020665
 • พฤษภาคม
  • 3005-0206 Radioactive Source Security Management : RSSM) ครั้งที่ 3 (May 3005-020622)
  • 30 ปส.- สมาคมนิวเคลียร์ “เปิดสนามเตรียมความพร้อมการประกวดหุ่นยนต์ ตะลุยอวกาศ” /300565
  • 24-27 Radioactive Source Security Management : RSSM) ครั้งที่ 2 (May 24-27,2022)
  • 26 MOU ม.นวมินทร์ & ปส. /260565
  • 23 ชลบุรี – ประชุม “การใช้เครื่องมือในการตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่นอกการกำกับดูแล” /230565
  • 23 พิธีรับมอบเครื่องราช ระดับซี 9 (พิสิฏฐ์, ดารุณี, รุจจพัน) /230565
  • 20 WINS /200565
  • 19 ประชุมคณะอนุกรรมการ การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 2/2565
  • 17 นายทหารนักเรียน เยี่ยมชมภารกิจของปส. /170565
  • 9 ลปส.- การมอบนโยบายข้าราชการบรรจุใหม่ ปส./ 9 พ.ค. 65
  • 6 คณะครูและนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชม /6 พ.ค. 65
  • 5-12 การเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ประเมินผลโครงการความร่วมมือจาก IAEA (OIOS-CLEA) 5-12 พ.ค. 65
  • 5 ประชุมคณะอนุจัดทำฐานข้อมูลการได้รับรังสีตามข้อกำหนดของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยผลกระทบจากรังสี ครั้งที่ 1-2565
  • 3 ลปส.- การประชุมแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ของปส. /3 พ.ค. 65
  • 2 ปส. ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดเทวสุนทร /020565
 • เมษายน
  • 28 ประชุมคณะอนุเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการวัดและเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย ครั้งที่ 1-2565
  • 27 ลปส. – ประชุมเร่งรัด /270465
  • 26 อาจารย์และนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาลัยวิทยาลัย เยี่ยมชม /260465
  • 26 ประชุมคณะอนุฯ ในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตRSO ครั้งที่ 4-2565 /260465
  • 26 งานเปิดบ้าน ปส. 61 ปี
  • อัลบั้ม1 (ช่วงเช้าพิธีพราหมณ์ – ตักบาตรอาหารแห้ง)
  • อัลบั้ม2 (มอบประกาศคนดีศรี ปส.)
  • อัลบั้ม3 (ช่วงพิธีสงฆ์)
  • 25-29 ประชุมแผนตอบสนองด้านมั่นคงนิวเคลียร์และรังสี 25-29 เม.ย.65 (ห้องประชุม 103 อ.4)
  • 25-29 ประชุมแผนตอบสนองด้านมั่นคงนิวเคลียร์และรังสี 25-29 เม.ย.65 (ห้องประชุมใหญ่)
  • 22 ปส. ลงพื้นที่นำร่องภาคตะวันออกสร้างความตระหนักเชิงรุกเฝ้าระวัง-ป้องกันการปนเปื้อนรังสีในอุตสาหกรรมหลอมเหล็ก /220465
  • 21-22 ประชุม APEC หัวข้อ “Policy and Innovation for Nuclear Science and Technology” /21-220465
  • 20 44th Regional Meeting of the National RCA Representatives held (Virtual) /200465
  • 19 “รดน้ำ อว. 2565” /190465
  • 8 ลปส. สรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2565 /080465
  • 7 ประชุมคณะอนุ TC /070465
  • 5 ลปส. – อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินนิวเคลียร์และรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) /050465
  • 1 MOU จ.สตูล ปส. ร่วมผนึกกำลัง 5 หน่วยงาน พัฒนา BCG /010465
  • 1 ชลบุรี-ลปส.- Enhancing Emergency Preparedness and Response in ASEAN /010465
 • มีนาคม
  • 29 MOU โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ กับ ปส. /290365
  • 2803-0104 ปส. เข้าร่วมการประชุม A/CPPNM Review Conference ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
  • 2803-0104 ชลบุรี-Enhancing Emergency Preparedness and Response in ASEAN /280365-010465
  • 24 ม.นวมินทราธิราช เยี่ยมชม /240365
  • 16 ประชุมการจัดทำแผน พ.ศ. 2566-2570 /160365
  • 15-17 การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ศปร.-วศทบ. 15-17/03/65
  • 14-18 ปส. (รองแป๋ว)เข้าร่วมประชุม IAEA Experts’ Group Meeting of RAS9096 กรุงเวียนนา
  • 8 ประชุมหารือเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมทางนิวเคลียรืและรังสี /080365
 • กุมภาพันธ์
  • 23 ประชุมคณะอนุฯ การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ด้านการแพทย์ 1-2565 /230265
  • 23 ประชุมอนุฯเฉพาะกิจเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565
  • 23 ศปร. – วส.ทบ. ร่วมซ้อมฉุกเฉินฯ /230265
  • 22 ประชุมคณะอนุประเมินข้อสอบ RSO 2-2565 /220265
  • 22 ประชุมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ในศตวรรษที่ 21 /220265
  • 11 MOU จุฬา- ปส. /110265
  • 9 ประชุมเร่งรัดจัดทำแผน กนผ. /090265
  • 7 การประชุมการจัดแผน 2566 – 2570 ของ กนผ. / 070265
  • 2 คณะโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก เยี่ยมชม ปส. /020265
 • มกราคม
  • 27 ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 1/2565
  • 26-28 การอบรมและการทดสอบ เพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต RSO ครั้งที่ 1/2565
  • 26-28 การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี จ. ระยอง
  • อัลบั้ม 1 26 ม.ค. 65
  • อัลบั้ม 2 27 ม.ค. 65
  • อัลบั้ม 3 28 ม.ค. 65 (ลปส.)
  • 25 พิธีเปิดที่ ปส. การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี จ. ระยอง /25-280165
  • 25 ประชุมคณะอนุเฉพาะกิจสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต RSO 1/2565
  • 24 รองเพ็ญนภา ให้การต้อนรับ คณะมหาวิทยาลัยสวนดุสิต / 240165
  • 21 ประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการเกษตรและโภชนการ
  • 19 ศปร. ห้องประชุม 313 อาคาร 1 ชั้น 3 ปส. /190165
  • 19 คณะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมศูนย์ราชการสะดวกของ ปส./190165 pressrelease
  • 19 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2565 /190165
  • 8 ปส. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติงานวันเด็ก /8 ม.ค. 2565
Skip to content