การพัฒนาระบบสมรรถะเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตอนที่ 1 โดย อัมพิกา อภิชัยบุคคล

Skip to content