ผลการตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 มีนาคม 2566

ผลการตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม ☢️ วันที่ 24 มีนาคม 2566
.
ปส. ได้ทำการตรวจวัดการปนเปื้อนของปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นดิน น้ำดื่ม น้ำประชา และผักผลไม้
.
ผลการตรวจสอบปรากฏว่า “ไม่พบ” การปนเปื้อนของรังสี
.
📍 จังหวัดปราจีนบุรี
📅 ตรวจวัดวันที่ 24 มีนาคม 2566

  ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
Author Name
Skip to content