การดำเนินงานในปัจจุบันของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กรณีการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสี Cs -137 ในโรงงานหลอมเหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี

Skip to content