Update 1 : รายงานสถานการณ์และการตรวจสอบกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 14 มี.ค. 2566

รายงานสถานการณ์และการตรวจสอบกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 📢📢📢

 จากกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ได้สูญหาย ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้ดำเนินการ ดังนี้

1. วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 18.30 น. ปส. โดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ได้รับแจ้งเหตุกรณีวัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย จากสถานประกอบการทางรังสีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

2. วันที่ 11 มีนาคม 2566 ปส. ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยละเอียดด้วยเครื่องมือวัดทางรังสีในพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับสถานประกอบการ แต่ไม่พบวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ที่ได้รับแจ้งว่าสูญหายไป

3. วันที่ 13 มีนาคม 2566 ปส. ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือตรวจวัดทางรังสี เข้าตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง โดยตรวจสอบทุกพื้นที่ภายในสถานประกอบการ ผลการตรวจสอบยังไม่พบวัสดุกัมมันตรังสีดังกล่าวภายในสถานประกอบการ

4. วันที่ 14 มีนาคม 2566 ปส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอศรีมหาโพธิ ได้ร่วมกันปฏิบัติการค้นหาวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย โดยการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการกิจการรับซื้อเศษโลหะและโรงหลอมเหล็กขนาดใหญ่จำนวน 15 แห่ง ภายในอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดทางรังสีในการสำรวจวัสดุกัมมันตรังสีที่สูญหาย และการสอบถามข้อมูลจากสถานประกอบการดังกล่าว ผลการตรวจสอบยังไม่พบวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในพื้นที่

📢📢📢 หากผู้ใดพบเห็นวัตถุต้องสงสัยหรือวัสดุกัมมันตรังสีที่สูญหายนี้ โปรดอย่าสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดวัสดุกัมมันตรังสีดังกล่าว และโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หรือแจ้งไปยังสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี หมายเลขโทรศัพท์ 1296 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 📢📢📢

Skip to content