ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) จำนวน ๑ สิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Skip to content