เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้ออุปกรณ์ดูดไอระเหยสารเคมีแบบ CANOPY พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content