บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรวิทยารังสีของประเทศ  ระหว่าง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.) กระทรวงสาธารณสุข (วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖)

Skip to content