การวัดปริมาณรังสีโดย Al2O3:C สำหรับการประเมินปัจจัยที่อาจส่งผลต่อบริเวณผิวหนังที่ได้รับจากผู้ป่วยมะเร็งตับที่ได้รับเคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดง

Skip to content