การสำรวจรังสีที่ปลดปล่อยออกมาจากผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีไอโอดีน-131

Skip to content