การสำรวจโฟโตนิวตรอนที่ปลดปล่อยออกมาจากเครื่อง LINAC ทางการแพทย์ 6MV, 10MV และ 15MV โดยใช้การตรวจจับแทร็กนิวเคลียร์

Skip to content