การเปรียบเทียบปริมาณรังสีของโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้เทคนิคทั่วไปและเทคนิค kV พลังงานสูง: การศึกษาย้อนหลังเกี่ยวกับผู้ป่วยโป่งพองในกะโหลกศีรษะและการศึกษาแบบ Phantom

Skip to content