การเปรียบเทียบระหว่างกันในปี 2559 สำหรับ HP (10) และ HP (0.07) ในปริมาณรังสีส่วนบุคคลบนสนามโฟตอนและเบต้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก

Skip to content