ผลของการแผ่รังสีการกระเจิงในอากาศและ Slap Phantom สองประเภทระหว่าง PMMA และ Phantom น้ำ ISO สำหรับการสอบเทียบเครื่องวัดปริมาณรังสีส่วนบุคคล

Skip to content