ผลของปริมาณรังสีแกมมาที่มีต่อการดูดจับยูเรเนียมจากน้ำทะเลโดยใช้แผ่นฟิล์มเอมีดอกซิม

Skip to content