วิธีการกำหนดมาตรฐานสัมบูรณ์ของ 32P สำหรับสอบเทียบเครื่องมือเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในอินโดนีเซีย

Skip to content