ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่โรงงานหลอมเหล็ก จ.ปราจีนบุรี

ในวันนี้ (22 มีนาคม 2566) ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่โรงงานหลอมเหล็ก จ.ปราจีนบุรี เพื่อประชุมหารือและร่วมติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในบริเวณโรงงานและพื้นที่โดยรอบ โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พล.ต.ต. วินัย นุชชา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง อว. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ผศ.ดร.พงษ์แพทย์ เพ่งวานิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลจาก โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ มศว.องครักษ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ดังกล่าว
พร้อมกันนี้ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ยังได้ร่วมให้สัมภาษณ์นักข่าว โดยเปิดเผยว่า ค่าระดับรังสีในสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปกติ และไม่พบการปนเปื้อน

Skip to content