ปส. ยืนยันไม่มีการแพร่กระจายซีเซียม-137 ในอากาศ ประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

(24 มีนาคม 2566) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) และภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมแถลงกรณีการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในโรงงานหลอมเหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี นักวิชาการร่วมยืนยันไม่มีการแพร่กระจายในอากาศ ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงยังสามารถอาศัยในพื้นที่และดำรงชีวิตได้ตามปกติ

 
นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า จากกรณีการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในโรงงานหลอมเหล็ก ปส. มิได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และได้มีการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อความปลอดภัยกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ปส. ได้มีการตรวจวัดปริมาณรังสีรอบในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และรอบพื้นที่โรงงานที่เกิดเหตุ รวมถึงในรัศมีระยะทางประมาณ 3 กม. พบว่า ระดับรังสีที่ตรวจวัดได้อยู่ในระดับรังสีในธรรมชาติ ส่วนการตรวจวัดปริมาณรังสีภายในร่างกาย (ปัสสาวะ) โดย ปส. อยู่ระหว่างการรอผลตรวจสอบ และสำหรับผลเลือดซึ่งผ่านการตรวจโดยสาธารณสุขจังหวัด พบว่าเป็นปกติ และต่อจากนี้ ปส. จะดำเนินการเก็บตัวอย่างผลผลิตการเกษตร อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อดำเนินการตรวจวัดการปนเปื้อน นอกจากนี้ ปส. ยังมีการเก็บตัวอย่างดิน และน้ำในพื้นที่จำนวน 9 จุด รวมถึงติดตั้งระบบตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในอากาศแบบเรียลไทม์ (ออนไลน์) จำนวน 1 ระบบ ณ โรงงานที่เกิดเหตุ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยต่อไป

 ทั้งนี้ ในความกังวลของประชาชนว่ามีการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีซีเซียม-๑๓๗ หรือไม่นั้น ปส.ขอยืนยันว่าผลพลอยได้จากการหลอมเหล็ก (ฝุ่นแดง/ฝุ่นเหล็ก) จะมีระบบกรองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายออกสู่สิ่งแวดล้อม และถูกจัดเก็บ ควบคุมอยู่ในระบบปิดทั้งหมด ดังนั้นผลพลอยได้จากการหลอมเหล็กปนเปื้อนได้ถูกระงับการเคลื่อนย้ายและจำกัดไม่ให้ออกนอกบริเวณโรงงานและถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแล้ว

Skip to content