ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบชุดตรวจวัดรังสีประจำตัวบุคคล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

  ในวันนี้ (22 มีนาคม 2566) ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบชุดตรวจวัดรังสีประจำตัวบุคคล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ให้แก่ อาสาสมัครในพื้นที่เสี่ยง จำนวน 50 คน (เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25 ชิ้น เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25 ชิ้น)

Skip to content