รายงานสถานการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซีย (Zaporizhzhya) ประเทศยูเครน ฉบับที่ 1/2566  /10 มี.ค. 66

Skip to content