ปส. ขอรายงานสถานการณ์กรณีเกิดเพลิงไหม้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซีย (Zaporizhzhya) ประเทศยูเครน (ฉบับที่ 2)  /5 มี.ค. 65

Skip to content