การฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสีและการป้องกันอันตรายจากรังสี” ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567

 

Skip to content