จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการสั่งจ้างส่งตัวอย่างแผ่นวัดรังสีโอเอสแอลสำหรับเปรียบเทียบผลการวัดของเครือข่ายห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีปฐมภูมิ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Skip to content