จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อเพื่อการเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการอนุญาต การแจ้ง การตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Skip to content