จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศล่าสุด

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบริหารเงินนอกงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Skip to content