จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของหอยแครงบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 2 3 4 5 7 8 9 10
Skip to content