เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex จำนวน 1 สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สิทธิ์

Skip to content