จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 65 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 65 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรางปลั๊กไฟ จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อรางปลั๊กไฟ จำนวน 5 อัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรางปลั๊กไฟ จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในภารกิจของ ปส. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในภารกิจของ ปส. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเชื่อมระบบโทรศัพท์ระหว่างอาคารของ ปส. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเชื่อมระบบโทรศัพท์ระหว่างอาคารของ ปส. จำน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเชื่อมระบบโทรศัพท์ระหว่างอาคารของ ปส. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ_0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ราคากลางสำหรับการซื้อชุดวัดปฏิกิริยาการเรืองแสงและเปล่งแสงของสารละลายบนไมโครเพลท จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง

ราคากลางสำหรับการซื้อชุดวัดปฏิกิริยาการเรืองแสงและเปล่งแสงของสารละลายบนไมโครเพลท จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

Skip to content