จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี (ด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล) จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2 รายการ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองพลาสติกใส่บัตรประจำตัวข้าราชการ และบุคลากรของ ปส. จำนวน 100 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ซื้อซองพลาสติกใส่บัตรประจำตัวข้าราชการ

Skip to content