Author name: ปรียานุช ขัดทองล้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นห้อง 601 ชั้น 6 อาคาร 60 ปี ปส. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างกั้นห้อง 601 ชั้น 6 อาคาร 60 ปี ปส. จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นห้อง 601 ชั้น 6 อาคาร 60 ปี ปส. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้ออิพอกซี่ (EPOXY) สำหรับประกอบส่วนวัดอุณหภูมิ จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้ออิพอกซี่ (EPOXY) สำหรับประกอบส่วนวัดอุณหภูมิ จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของหอยแครงบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการวิเคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของหอยแครงบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านกันแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อม่านกันแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านกันแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อแก๊สผสม 10% มีเทนในอาร์กอน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อแก๊สผสม 10% มีเทนในอาร์กอน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในภารกิจของ ปส. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในภารกิจของ ปส. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องปั่นไฟ จำนวน 40 ลิตร

ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องปั่นไฟ จำนวน 40 ลิตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องปั่นไฟ จำนวน 40 ลิตร Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ water slab phantom จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำ water slab phantom จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ water slab phantom จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

Skip to content