ข่าวสารและประกาศ

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ป …

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น Brother DCP- L3551CDW จำนวน 4 รายการ

ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น Brother DCP L3551C …

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น Brother DCP- L3551CDW จำนวน 4 รายการ Read More »

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี (ด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล) จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 2/2567

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต …

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 2/2567 Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2 รายการ จำนวน 1 งาน

Skip to content